Ľudové misie

Gbely 2023


Piatok 20.10 a Sobota 21.10

Celý deň chodenie po obci a pozývanie ľudí na misie

Sobota 21.10

18:00 premietanie filmu Ježiš (70 min) /kostol/

Nedeľa  22.10 téma: Boh ma miluje

07:30 Sv. omša s misijným príhovorom

09:00 – 10:00 tichá adorácia

10:30 Sv. omša s misijným príhovorom /online prenos/

16:30 – 17:30 Stretnutie s dievčatami a ženami (od 14r.)

18:00 – 19:00 Stretnutie s chlapcami a mužmi (od 14r.)

Pondelok  23.10 téma: Hriech

08:30 – 09:30 Tichá adorácia

14:00 Sv. omša s misij. príhovorom /DPS – Hudecova/

16:00 Stretnutie s deťmi (do 13r.) /kostol/

18:00 Sv. omša s misijným príhovorom /online prenos/

Utorok  24.10 téma: Spása v Ježišovi Kristovi

09:00 Program v škole 1.stupeň

10:00 Program v škole 2.stupeň

10:00 – 11:00 Sviatosť zmierenia

11:00 – 12:00 Tichá adorácia

14:00 Sv. omša s misij. príhovorom /DPS Prof. Čárskeho/

17:00 – 17:55 Sviatosť zmierenia

18:00 Sv. omša s misijným príhovorom /online prenos/

Streda 25.10 téma: Viera a Obrátenie

08:30 – 09:30 Tichá adorácia

09:30 – 10:30 Sviatosť zmierenia

17:00 – 17:55 Sviatosť zmierenia

18:00 Sv. omša s misijným príhovorom a s pomazaním chorých /bez online prenosu/

Štvrtok  26.10 téma: Ježiš je Pán

08:30 – 09:30 Tichá adorácia

09:30 – 10:30 Sviatosť zmierenia

17:00 – 17:55 Sviatosť zmierenia

18:00 Sv. omša s misijným príhovorom – po sv. omši adorácia za odpustenie zranení a urážok /online prenos/

Piatok  27.10 téma: Duch Svätý

08:30 – 09:30 Tichá adorácia

od 09:30 Návšteva chorých v domácnostiach

15:00 Krížová cesta a počas nej sviatosť zmierenia

18:00 Sv. omša s misijným príhovorom /online prenos/

19:30 Stretnutie s mladými celej farnosti (od 12r., cca 1,5h)

Sobota  28.10 téma: Spoločenstvo

08:30 – 09:30 Tichá adorácia

10:00 Sv. omša s misijným príhovorom /online prenos/ + obnova manželského sľubu po omši stretnutie s rodinami (cca 2h)  /KD/

18:00 koncert kapely Kapucíni a Michal Hirko /KD/

Nedeľa  29.10 téma: Rast a premena v Kristovi

07:30 Sv. omša s misijným príhovorom

09:00 – 10:00 Tichá adorácia

10:30 Sv. omša s misijným príhovorom + požehnanie misijného kríža /online prenos/

 


Online prenosy na YouTube kanály farnosti

Nedeľa 22. 10. 2023 o 10:30 – https://youtube.com/live/QlJBzIhH-IE

Pondelok 23. 10. 2023 o 18:00 – https://youtube.com/live/rnPt3UdYKSE

Utorok 24. 10. 2023 o 18:00 – https://youtube.com/live/3IPaXWokWw4

Streda 25. 10. 2023 – sv. omša bez prenosu

Štvrtok 26. 10. 2023 o 18:00https://youtube.com/live/s3SOAT7gxj4

Piatok 27. 10. 2023 o 18:00 – https://youtube.com/live/MJVgJEsHJeM

Sobota 28. 10. 2023 o 10:00 – https://youtube.com/live/dYNM7lU_wKY

Nedeľa 29. 10. 2023 o 10:30– https://youtube.com/live/ejuc_xLVvCo

Misie vo farnosti – to je čas, keď môžeš dovoliť Bohu, aby sa ťa dotkol a daroval ti novú skúsenosť s jeho láskou. Neodmietni jeho pozvanie a nepremeškaj túto príležitosť.
Ježiš klope na dvere tvojho srdca. Pustíš ho?
Tvoji bratia kapucíni, misionári.


Ľudové misie sú naozaj milostivý čas, nie pre to, že sme tu my, ale preto, že Boh sa rozhodol konať, a za misie sme sa modlili a modlia sa aj napr. sestry kapucínky. Ľudové misie sa konajú najskôr po 10 rokoch, to znamená, že sa oplatí tento čas využiť maximálne ako sa dá. Doobeda je v programe napísaný aj náš čas osobnej modlitby a príhovoru za misie – tichá adorácia.

Vieme, že máte toho veľa … My tiež. A predsa sme prišli. Deti majú všelijaké záujmy, krúžky; dospeláci povinnosti, prácu; študenti veľa učenia; každý má toho veľa… Ale Božie Slovo hovorí: Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! (Mt 16, 26). Buď odvážny(a) zanechať to všetko na tento čas misií a čo najviac byť na programe. Boh sa rozhodol sa ti cez tento čas darovať, lebo si pre neho veľmi dôležitý(á). Aké bude tvoje rozhodnutie a tvoja priorita na ten týždeň?

Ťažisko programu bude hlavne v úvodoch 10 min. pred sv. omšami a v príhovoroch počas sv. omší a tiež v stretnutiach zvlášť pre Mužov, Ženy, Deti, Mladých.

Keď prídete z práce aj neskôr a uvidíte že v kostole sa ešte svieti, tak príďte – má to zmysel prísť na akýkoľvek čas. Boh sa môže dotknúť tvojho srdca aj za posledných 5 min.

Sväté omše budú každý deň.

Misie sú časom kedy si môžete vykonať dobrú sviatosť zmierenia, a tak sa zmieriť s Bohom s druhými a so sebou. Využite túto príležitosť aj na duchovný rozhovor s nami. Chceme mať na vás čas. Spovedať budeme podľa časov v programe.

Čo si nezabudnite so sebou priniesť na niektoré sv. omše

V pondelok na sv. omšu 1 menší klinec na pribíjanie (klinec = nie kvet 😊) a okuliare (ak potrebujete na písanie).

V stredu na sv. omšu si prineste nejaký symbol viery (kríž, tau, rybku, medailón, ruženec …), ktorý nosíte alebo ste už dlho nenosili.


Čo sa týka programu

V prvú nedeľu misií pozývame na stretnutie všetkých chlapcov a mužov od 14 r.  (18:00) a všetky dievčatá a ženy od 14 r. (16:30). Rodičia ak nemáte kde dať deti, tak kľudne môžete prísť aj s nimi.

Deti do 13 r. pozývame do kostola na stretnutie: v pondelok 16:00.

V stredu bude sv. omša s pomazaním chorých.

Vo štvrtok po v sv. omši bude adorácia spojená s modlitbou za vnútorné uzdravenie a odpustenie. V tejto poklone chceme dovoliť Ježišovi, aby nám pomohol odpustiť všetky zranenia, ktoré sme utŕžili od rôznych ľudí. Nechajme sa premeniť jeho uzdravujúcou prítomnosťou.

V piatok: Doobeda chceme navštíviť ležiacich chorých. Poobede pozývame na krížovú cestu, počas ktorej budú kňazi spovedať. Všetkých mladých od 12 r. pozývame na stretnutie, ktoré bude v piatok po sv. omši v kostole. Môžete prísť aj všetci duchom mladí.

Manželia, v druhú sobotu misií budete mať možnosť si obnoviť manželský sľub, tak príďte obaja na doobednú sv. omšu a sadnite si spolu.

Všetky rodiny pozývame na stretnutie v sobotu po sv. omši. Každý nech donesie niečo na zjedenie a spolu sa podelíme (agapé). Tiež vás čaká téma a zdieľanie, počas ktorého sa postaráme o vaše deti, aby ste mali súkromie.

Druhú sobotu večer 18:00 vás pozývame na koncert kapely Kapucíni a Michal Hirko v KD.

V druhú nedeľu misií bude záverečná sv. omša s požehnaním misijného kríža.


Dovoľ Bohu aby sa ťa dotkol a dal ti zažiť svoju bezpodmienečnú lásku k tebe. Si mu veľmi vzácny(a). Cieľom ľudových misií je aj to, aby si neostal(a) sám (sama). Preto vyhľadaj spoločenstvo, kde sa budeš môcť deliť o svoju vieru, kde sa budete môcť spoločne a za seba modliť a čítať Bibliu. Pamätaj, že bez spoločenstva je tvoja viera v ohrození. Potrebuješ spoločenstvo.