Kresťansko – psychologická a sociálna poradňa

v našej farnosti

Poradne fungujú  formou e-mailovej komunikácie, prípadne osobného stretnutia na Charite.

Kresťansko-psychologická poradňa

Sociálna poradňa