Modlitbové spoločenstvo matiek

Modlitbová skupina Modlitby matiek

Modlitbové hnutie Modlitby matiek je určené pre matky, ktoré sa chcú spoločne modliť za svoje deti a vnúčatá. Modlitby matiek vznikli v Anglicku, ich zakladateľkou je Veronica Wiliams. Istý čas, spolu so švagrinou Sandrou, cítili potrebu, modliť sa odovzdanejšie za svoje deti. Ich veľká vnútorná potreba bola potvrdená Božím slovom, ktoré im dal Pán pri modlitbe. Veronica otvorila Bibliu a čítala slová z knihy proroka Jeremiáša 31, 16- 17 :
„ Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal. „
To im bolo znamením, že modlitbovú skupinu si želá Pán a On ich bude aj viesť. Tak vznikli prvé skupinky MM , ktoré sa postupne rozšírili a vznikli Modlitby otcov a Deti viery a všetky sú združené v komunite Solace – Útecha. Materským domom komunity Útecha je Star House v Anglicku. Od roku 2004 máme dom komunity Útecha aj na Slovensku, v Bratislave – Petržalke, viac na www.modlitbymatiek..sk

Hnutie MM združuje matky rôznych vierovyznaní a kultúr, žijúce v rôznych krajinách. Odporúča sa , aby sa v jednej skupinke modlili najmenej dve a najviac osem matiek, ktoré si navzájom dôverujú a vedia zachovať diskrétnosť, lebo pri odovzdávaní detí často prednášame niečo osobné a musíme mať úplnú istotu, že naše problémy zostanú v tajnosti.

Spiritualitou hnutia MM je úplné odovzdanie seba, svojich detí a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko. „ Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh, ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí. „

V modlitbovej skupine sa vždy modlíme :
1. k Duchu Svätému, aby viedol naše stretnutia;
2. za ochranu od všetkého zlého;
3. za odpustenie ;
4. za jednotu sŕdc a myslí ;
5. chválime Boha modlitbou alebo spevom ;
6. modlíme sa za jednotu všetkých modlitebných skupín Modlitieb matiek ;
7. čítame zo Svätého písma ;
8. ďakujeme Bohu za dar materstva ;
9. zakaždým kladieme mená detí do košíka k päte kríža a v srdci ich odovzdávame do Pánovej starostlivosti.

V Gbeloch sa od septembra 2008 modlíme v jednej skupinke MM , dávame sa viesť Duchom Svätým a máme mnohé krásne svedectvá, ako Pán premieňa tieto naše modlitby na milosti pre nás a naše deti.

Preto pozývame všetky mamy našej farnosti, aby sa modlili za svoje deti ! Pochopme, že Ježiš miluje naše deti väčšmi ako my a chce sa starať o ich ochranu a rast. Zasiahne však iba vtedy, keď Ho o to požiadame a preto si želá, aby sme za svoje deti prosili. Modlitba je všemocná, modlitbou môžeme meniť tento svet , modliace sa matky sú láskou a teplom, sú ako slnečné svetlo, ktoré žiari až do neba.
„ Proste a dostanete!… Mt 7, 7-11