2 percentá z dane

pre Spoločenstvo don Bosco


Ako postupovať pre poukázanie 2 percent z daní

  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, ak tak neurobil, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
  5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. marca 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ich odovzdajte Jankovi Hnátkovi (+421 908 658 676) alebo do sakristie. 

Tlačivá nájdete aj vzadu v kostole na stolíku. 

ĎAKUJEME!