O našej farnosti

Sv. Michala Archanjela

Najmenšie mesto v Skalickom okrese na Záhorí sa preslávilo objavom ropy. Oveľa väčšie bohatstvo ako čierne zlato sa však skrýva v obyvateľoch tohto pekného mestečka – ich nesmrteľné duše.

Mesto Gbely má okolo 5200 obyvateľov. Veľká časť z tohto počtu sa hlási ku katolíckej viere.

Architektonickou dominantou Gbelov je rímsko-katolícky farský kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi, ktorý je patrónom chrámu aj Gbelov. Farský kostol bol postavený v rokoch 1846-1852. Na jeho vybudovanie a vybavenie štedro prispela i cisárska rodina. Posvätený bol 12. septembra 1852. Vybavenie interiéru bolo realizované roku 1853. Ďalšia posviacka bola 13. júna 1859, o čom je dochovaný historický zápis. Gbelský kostol mal postavenie biskupského chrámu a bol okrasou nielen Záhoria, ale i celého vtedajšieho Uhorska. Architektonicky sa jedná o neskoroklasicistickú stavbu jednoloďového typu s obdĺžnikovým pôdorysom a rovným uzáverom presbytéria. V lodi sa nachádzajú tzv. pruské klenby, v presbytériu tzv. česká placka. Fasáda je členená lizénami a termálnymi oknami. Okrem hlavného oltára sa v lodi nachádzajú ešte bočné oltáre s obrazmi Panny Márie a sv. Jozefa. Unikátnou pamiatkou je drevený oltár Božského Srdca Ježišovho umiestnený oproti bočnému vchodu do chrámu. Neoddeliteľnou súčasťou gbelskej farnosti sú i objekty, ktoré majú charakter kultúrnych a historických pamiatok a sú zapísané v štátnom zozname kultúrných pamiatok.
Sú to:
– Trojičný stĺp na námestí pred mestským úradom
– súsošie Immaculaty u kostola.
Do zoznamu pamiatok je zapísaný aj zrekonštruovaný orgán v rímsko-katotlíckom kostole.

Trojičný stĺp bol postavený v druhej polovici 19. storočia. Svojou výškou 550 cm je dominantou parku pred mestským úradom. Na vrchole stĺpa je súsošie Najsvätejšej Trojice, ktoré pozostáva zo sediacich postav Boha Otca(vpravo) a Ježiša Krista(vľavo). Obidve postavy sedia na oblaku, ktorý vytvára súčasne aj ich podstavec. V strede súsošia je holubica- symbol Ducha Svätého uzatvárajúca kompozíciu.

Immaculata – je klenotom gbelských pamiatok. Je to rokokové súsošie umiestnené v susedstve kostola sv. Michala Archanjela. Pochádza z druhej polovice 18. storočia. Na vysokom pilieri spoločnej základne je socha Immaculaty(Nepoškvrnenej) a okolo nej na nižších podstavcoch sú kamenné sochy sv. Vendelína, sv. Šebastiána, sv. Antona a sv. Floriána. Súsošie bolo v poslednej dekáde minulého storočia zreštaurované, čím bolo zachránené pre ďalšie generácia.

K zaujímavostiam gbelskej farnosti patrí i Golgota umiestnená na mestskom cintoríne, kríže v katastri mesta a dve kaplnky- sv. Jána Nepomuckého a sv. Anny, ktoré sú otvárané na ich sviatky

Gbelská farnosť sa môže vzhľadom na svoju veľkosť hrdo pýšiť viacerými spoločenstvami, ktoré aktívne oživujú život vo farnosti a duchovne rozvíjajú duše veriach a zároveň šíria osvetu aj do radov neveriacich.