Farské oznamy

Najnovšie oznamy z našej farnosti


FARSKÉ OZNAMY: 9.6. – 16.6. 2024

10. nedeľa cez rok

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok: Sv. Barnabáša, apoštola, spom.
Štvrtok: 165. výročie posviacky nášho chrámu/1859/, slávnosť
Nedeľa:  11. cez rok

PORIADOK SV. OMŠÍ

 • Pondelok

  18:30 +Rozália a Imrich Kudolánioví, syn Milan

 • Utorok

  18:30 +Cecília a Ignác Štvrtecký, synovia, st. rodičia

 • Streda

  7:00 Na úmysel

 • Štvrtok

  18:30 Na poďakovanie P. Bohu za náš chrám a za všetkých, ktorí sa oň starajú

 • Piatok

  18:30 +Ján Kondla a ostatná rodina

 • Sobota

  7:00 +manž. Vladimír Rozboril/4 výr./ a ostatná rodina

 • Nedeľa

  7:30 Na poďak. za 50r. života, za zdravie a B. pomoc
  10:30 /prenos/ za farníkov

2. ČASŤ OZNAMOV


 1. Srdečná vďaka všetkým, ktorí ste pomáhali pri realizácii procesie Božieho tela. Bola to nádherná slávnosť a verím, že budeme pokračovať v úcte k Eucharistii po celý rok.
 2. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulíc Krátka, Učňovská, Záhumenice, Pionierska. Vďaka.
 3. V piatok bude stretnutie detí s animátormi po sv. omši na fare.
 4. Stretnutie birmovancov, ktorí nepísali ešte test, bude v piatok po omši.
 5. V sakristii si môžete vyzdvihnúť USB-kľúče s fotkami z 1. sv. prijím.
 6. Na stolíku pod chorusom si môžete vziať brožúrky o budúcom bl. Jankovi Havlíkovi. Blahorečenie bude 31.8.2024 v Šaštíne.
 7. Na budúcu sobotu 15.6. sme pozvaný na hudob. festival chrámových zborov: Šaštínske zvony. Vystupovať bude aj náš mládežnícky zbor. Program je na výveske.
 8. RKCMBF UK Ba rozširuje štúdium učiteľstva náb. výchovy-dvojroč. štúdiom v externej forme. Učiteľ tak môže získať aprobáciu na vyučovanie náboženstva. Prihlasovať sa možno do augusta.
 9. Ba arcidiecéza pozýva mladých prihlásiť sa na animátorskú školu BAŠ.
 10. V sobotu sa uskutoční DOD v Komunite Cenacolo pri Kráľovej pri Senci.
 11. V sobotu bude sobáš o 14:30hod.: Patrik Nemec-Veronika Kastelová.

„To, čo Pán od nás žiada, je v istom zmysle prítomné už v samotnom slove synoda“. Spoločné kráčanie – laikov, pastierov, rímskeho biskupaje ľahký pojem, ktorý sa dá vyjadriť slovami, ale nie je také ľahké uviesť ho do praxe.

pápež František, Príhovor na Spomienkovej slávnosti k 50. výročiu zriadenia Synody biskupov

Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of Bishops

17. októbra 2015

Podrobnejšie info k Synode nájdete na: www.synoda.sk

Prípadné otázky, alebo príspevky prosím zasielajte na:
Mail: synodagbely@gmail.com
WhatsApp, SMS: 0903 702 239

Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky, ktoré ďalej odkomunikujeme na diecéznej úrovni.

Váš duchový otec a koordinátor
Vdp. Andrej Fordinál a Ferdinand Válek