Farské oznamy

Najnovšie oznamy z našej farnosti


FARSKÉ OZNAMY: 26.6.- 3.7. 2022

13. nedeľa cez rok

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok: Sv. Ireneja, biskupa a muč., spom.
Streda: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
Sobota: Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Nedeľa: 14. cez rok

PORIADOK SV. OMŠÍ

 • Pondelok

  18:30 +Ladislav, Mária, zať Milan, dcéra Blažena

 • Utorok

  18:30 +Pavol Vávra, manželka Valéria, syn Pavol, st. rodičia

 • Streda

  7:00 Za farníkov
  18:30 – /prenos/+Mária, Ján Hyža a ostatná rodina

 • Štvrtok

  18:30 +Vladimír Maňásek a ostatná rodina

 • Piatok

  18:30 +rodina Švrčková a Komorná

 • Sobota

  7:00 Za živých i zosnulých členov nášho Ružencového bratstva

 • Nedeľa

  07:30 +rodičia Horínkoví a Malíkoví, synovia, dcéry, zaťovia, vnuci, ostatná rodina
  10:30/prenos/Za farníkov

2. ČASŤ OZNAMOV


 1. Zmeny sv. omší: V stredu na prik. sviatok: 7:00 a 18:30, v utorok večer bude vigília zo sviatku sv. Petra a Pavla.
 2. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Mirka Nešpora. Vďaka.
 3. K prvému piatku spovedám ako zvyčajne, vo štvrtok už od 17:30hod. V piatok pozývam deti, mládež, ich rodičov a zvlášť aj prvoprijímajúce deti ku sv. spovedi k prázdninám od 17:00hod. Prosím, nechajte im priestor v piatok. Vďaka.
 4. nedeľu pozývam školákov, študentov i učiteľov na slávnostné Tedeum pri sv. omši o 10:30hod. Poďakujeme sa P. Bohu za všetky dobrodenia v školskom roku.
 5. nedeľu 3.7.2022 nás pozývajú pátri z Holíča na Cyrilometodskú slávnosť pri vzácnom kostole sv. Margity v Kopčanoch. omšu o 15:30hod. celebruje Mons. S. Zvolenský, arcibiskup.
 6. Birmovka bude v našej farnosti v nedeľu 2.10 o 10:30hod.
 7. Stretnutie birmovancov a dospelých ku sviatostiam nebude.
 8. Po celý týždeň budú sv. omše v priamom prenose cez Rádio Mária.
 9. Pozývame mamičky, otcov na materskej, rodič. dovolenke spolu s deťmi na stretnutie v utorok o 9:00h. v pastoračnej miestnosti na fare.
 10. Mládež. zbor pozýva na nácvik v sobotu 15:00h. v pastor. miestnosti.
 11. piatok sú pozvané deti na sv. omšu a na stretko s hrami na fare.
 12. Stretnutie Modlitby otcov bude v utorok 28.6. o 20:00hod. na fare.
 13. V sobotu bude sobáš: Tomáš Smolinský-Saša Lorencová o 15:00hod.

„To, čo Pán od nás žiada, je v istom zmysle prítomné už v samotnom slove synoda“. Spoločné kráčanie – laikov, pastierov, rímskeho biskupaje ľahký pojem, ktorý sa dá vyjadriť slovami, ale nie je také ľahké uviesť ho do praxe.

pápež František, Príhovor na Spomienkovej slávnosti k 50. výročiu zriadenia Synody biskupov

Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of Bishops

17. októbra 2015

Podrobnejšie info k Synode nájdete na: www.synoda.sk

Prípadné otázky, alebo príspevky prosím zasielajte na:
Mail: synodagbely@gmail.com
WhatsApp, SMS: 0903 702 239

Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky, ktoré ďalej odkomunikujeme na diecéznej úrovni.

Váš duchový otec a koordinátor
Vdp. Andrej Fordinál a Ferdinand Válek