Farské oznamy

Najnovšie oznamy z našej farnosti


FARSKÉ OZNAMY: 18.9.- 25.9. 2022

25. nedeľa cez rok

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok: Sv. kórejských mučeníkov
Streda: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spom.
Nedeľa: Slávnosť patróna nášho kostola – sv. Michala archanjela

PORIADOK SV. OMŠÍ

 • Pondelok

  18:30 +rodičia Morávkoví a ostatná rodina

 • Utorok

  18:30 +Ladislav a Mária Čárski, vnuk Danko

 • Streda

  7:00 Za uzdravenie rodových koreňov

 • Štvrtok

  18:30 +Zina a Tomáš Šnircoví, brat Vladimír a za duše v očistci

 • Piatok

  18:30 +Anastázia/1 výr./, manžel Michal a rodičia z oboch strán

 • Sobota

  7:00 +Michal Kovalovský, manželka Otília, st. rodičia Púčkoví

 • Nedeľa

  07:30 Na úmysel
  10:30 /prenos/ Za farníkov

2. ČASŤ OZNAMOV


 1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Petroveská. Vďaka.
 2. Po chorých k hodom budem chodiť vo štvrtok. Nezabudnite mi ich zapísať do zoznamu v sakristii. Vďaka.
 3. Jesenné kántrové dni budú v tomto týždni v stredu, piatok, sobotu. Obsah: Poďakovanie za úrodu.
 4. V piatok pozývam birmovancov na sv. omšu a potom na stretnutie /všetci, zástupca/ . Treba priniesť požičanú knihu na vrátenie, nahlásiť meno a zamestnanie birmov. rodiča a priniesť si pero! Vďaka.
 5. Na budúcu nedeľu budeme sláviť hodovú slávnosť sv. Michala. Je to milostivý deň v našej farnosti, za zvyčajných podmienok môžeme získať plnomocné odpustky. Spovedám denne polhodiny pred sv. omšou.
  Slávnostný kazateľ: Mgr. Imrich Dočolomanský, farár v Sološnici.
 6. Pozývame mamičky, otcov na materskej, rodič. dovolenke spolu s deťmi na stretnutie utorok o 9:00h. na fare.
 7. Pozývam mužov na Modlitby otcov v utorok o 20:00hod. na fare. Teším sa na stretnutie.
 8. Naša Farská charita zbiera školské pomôcky použité i nové, oblečenie pre deti, mužov i ženy, potraviny, hygienické potreby, pre rodiny v núdzi a ukrajincov každý utorok a piatok od 17:30 – 18:30 hod. Môžete prispieť aj finančne na účet Charity, alebo v hotovosti,. Vďaka.
 9. Pozývam deti, mládež rodiny na farskú púť: Lurdy, Andora, Barcelona v termíne 10.7 – 14.7.2023. Cena 650,-E. Letecky. Bližšie informácie sú na výveske a na farskej stránke. Od zajtra sa môžete zapísať do zoznamu, aby som zistil predbežný záujem. Vďaka a teším sa na púť.
 10. piatok pozývame deti na sv. omšu a potom stretko na fare.
 11. Nácvik mládež. zboru bude v piatok o 19:00

„To, čo Pán od nás žiada, je v istom zmysle prítomné už v samotnom slove synoda“. Spoločné kráčanie – laikov, pastierov, rímskeho biskupaje ľahký pojem, ktorý sa dá vyjadriť slovami, ale nie je také ľahké uviesť ho do praxe.

pápež František, Príhovor na Spomienkovej slávnosti k 50. výročiu zriadenia Synody biskupov

Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of Bishops

17. októbra 2015

Podrobnejšie info k Synode nájdete na: www.synoda.sk

Prípadné otázky, alebo príspevky prosím zasielajte na:
Mail: synodagbely@gmail.com
WhatsApp, SMS: 0903 702 239

Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky, ktoré ďalej odkomunikujeme na diecéznej úrovni.

Váš duchový otec a koordinátor
Vdp. Andrej Fordinál a Ferdinand Válek


Informácie k plánovanej farskej púti v roku 2023