Farské oznamy

Najnovšie oznamy z našej farnosti


FARSKÉ OZNAMY: 18.2.- 25.2. 2024

1. pôstna

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok: Katedry sv. Petra, apoštola, sviatok
Nedeľa:  2. pôstna

PORIADOK SV. OMŠÍ

 • Pondelok

  18:00 +Jarolím Mokrohájsky/10 výr./, rodičia z oboch strán, ostatná rodina

 • Utorok

  18:00 +Rudolf Martinkovič, rodičia Petránkoví, ostatná rodina

 • Streda

  7:00 +Jozef/35výr./, a manželka Mária/20výr./

 • Štvrtok

  18:00 +Ján Morávek a rodičia z oboch strán

 • Piatok

  18:00 +Eva Mihálová/5 výr./

 • Sobota

  7:00 +rodičia Rozboriloví

 • Nedeľa

  7:30 Za farníkov
  10:30/prenos/ +Ladislav, manželka Mária, st. rodičia z oboch strán,ost.rodina

2. ČASŤ OZNAMOV


 1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Čsl. armády . Vďaka.
 2. Vo štvrtok na sviatok Katedry sv. Petra môžeme získať za zvyčajných podmienok plnomoc.odpustky pri návšteve katedrály.
 3. Jarné kántrové dni budú v tomto týždni v stredu, piatok, sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah: príprava na pokánie, na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 4. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme v piatky o 17:30h. v kostole a v nedele o 14:30h. na cintoríne za priaznivého počasia. Pozývam spoločenstvá, mládež, deti k vedeniu krížovej cesty.
 5. V piatok bude stretnutie detí s animátormi v pastoračke o 16:45hod.
 6. sobotu stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi bude o 15:00hod. a  nácvik mládežníckeho zboru o 16:00hod..
 7. V piatok sa uskutoční stretnutie birmovancov – sv.omša + prednáška.
 8. Budúci piatok môžeme obetovať dobrovoľný pôst o chlebe a vode za pokoj vo svete.
 9. Modlitby otcov budú 27.2. o 20:00hod. na fare.
 10. Spoločenstvo Extrémnej Krížovej cesty Skalica pozýva 22.3. na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe v náročných podmienkach. Bližšie informácie sú na výveske.
 11. Pod chórusom je ponuka pre deti i dospelých- pôstna krabička, kde môžete v pôste vkladať milodary a potom poslať na Slov. katol charitu pre pomoc trpiacim v Ugande a Rwande.
 12. stredu o 9:00h. bude stretko mamičiek na mater. dovolenke na fare.
 13. Pod chórusom sú plagáty k Púti do Medžugogia 21.6. – 27.6.2024. Prihlásiť sa môžete do konca marca.

„To, čo Pán od nás žiada, je v istom zmysle prítomné už v samotnom slove synoda“. Spoločné kráčanie – laikov, pastierov, rímskeho biskupaje ľahký pojem, ktorý sa dá vyjadriť slovami, ale nie je také ľahké uviesť ho do praxe.

pápež František, Príhovor na Spomienkovej slávnosti k 50. výročiu zriadenia Synody biskupov

Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of Bishops

17. októbra 2015

Podrobnejšie info k Synode nájdete na: www.synoda.sk

Prípadné otázky, alebo príspevky prosím zasielajte na:
Mail: synodagbely@gmail.com
WhatsApp, SMS: 0903 702 239

Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky, ktoré ďalej odkomunikujeme na diecéznej úrovni.

Váš duchový otec a koordinátor
Vdp. Andrej Fordinál a Ferdinand Válek