Farské oznamy

Najnovšie oznamy z našej farnosti


FARSKÉ OZNAMY: 17.9.- 24.9. 2023

24.nedeľa cez rok

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda: Sv. kórejských mučeníkov, spom.
Štvrtok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota: Sv. Pátra Pia z Pietrelčiny, kňaza, spom.
Nedeľa: Slávnosť patróna nášho kostola-HODY

PORIADOK SV. OMŠÍ

 • Pondelok

  18:30 +Stanislav Pecha/1 výr./, rodičia, st. rodičia a ostatná rodina

 • Utorok

  18:30 Na poďakovanie za dar života a za B. pomoc pre rodinu Smolkovú

 • Streda

  7:00 +rodičia Ladislav a Anastázia Hrušeckí, syn Viliam, st. rodičia z oboch strán

 • Štvrtok

  18:30 +Juraj a Kamila Demusoví

 • Piatok

  18:30 +Ján Nemec

 • Sobota

  7:00 Za ochranu života a posvätnosť manželstva

 • Nedeľa

  07:30 +manžel Viliam, sestra Helena, rodičia z oboch strán a na poďakovanie za 92 r. života.
  10:30 /prenos/ Za farníkov

2. ČASŤ OZNAMOV


 1. Na budúcu sobotu prosím o pomoc pri upratovaní nášho chrámu veriacich z ulice Naftárska. Vďaka.
 2. Po chorých k hodom budem chodiť vo štvrtok od 9:00hod. Do stredy ich ešte môžete zapísať v sakristii.
 3. Jesenné kántrové dni budú v tomto týždni v stredu, piatok, sobotu. Obsah: Poďakovanie za úrodu.
 4. V nedeľu budeme sláviť hodovú slávnosť sv. Michala. Je to milostivý deň v našej farnosti, za zvyčajných podmienok môžeme získať plnomocné odpustky. Spovedám ako vždy, polhodiny denne pred sv. omšami. Slávnostný kazateľ: Vdp. Jozef Karáč, farár na dôchodku. V rámci hodového programu mesta, bude znova aj výstup na vežu kostola.
 5. Stretnutie mamičiek a otcov na materskej dovolenke bude v stredu o 10:00hod. na farskom dvore.
 6. V piatok po sv. omši bude stretnutie detí na farskom dvore.
 7. Stretnutia birmovancov a dospelých ku sviatostiam začnú až po hodoch.
 8. Stretnutie rodičov prvoprij. detí sa uskutoční 30.9. v sobotu o 9:00 hod. v pastoračnej miestnosti z boku fary. Musí prísť aspoň jeden rodinný zástupca.
 9. V nedeľu 24.9. o 15:00h. sa uskutoční pod záštitou Ba arcidiecézy pochod: Bratislava za život, za ochranu ľudského života.
 10. V piatok 22.9. o 19:00hod. vystúpi vo farskom kostole v Holíči speváčka Janais.

„To, čo Pán od nás žiada, je v istom zmysle prítomné už v samotnom slove synoda“. Spoločné kráčanie – laikov, pastierov, rímskeho biskupaje ľahký pojem, ktorý sa dá vyjadriť slovami, ale nie je také ľahké uviesť ho do praxe.

pápež František, Príhovor na Spomienkovej slávnosti k 50. výročiu zriadenia Synody biskupov

Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of Bishops

17. októbra 2015

Podrobnejšie info k Synode nájdete na: www.synoda.sk

Prípadné otázky, alebo príspevky prosím zasielajte na:
Mail: synodagbely@gmail.com
WhatsApp, SMS: 0903 702 239

Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky, ktoré ďalej odkomunikujeme na diecéznej úrovni.

Váš duchový otec a koordinátor
Vdp. Andrej Fordinál a Ferdinand Válek


Informácie k plánovanej farskej púti v roku 2023