Ružencové bratstvo

V mesiaci október r. 2004 bolo v našej farnosti založené ružencové bratstvo, ktoré v roku 2014 slávilo 10. výročie. Zo skalického dekanátu nás prišla navštíviť dekanátná hostiteľka, ktorá nás informovala ako také ružencové bratstvo založiť a v príprade nejasností sa na ňu obrátiť.

V našej farnosti je založenýh 7 ruží(v našom farskom kostole je aj vyvesená zakladacia listina). Členovia Živého ruženca tvoria skupinu dvadsiatich členov, tzv. ružu. Horliteľ ruže je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev.

Záväzky člena:

  • každý deň sa pomodliť jeden desiatok posvätného ruženca,
  • jedenkrát v mesiaci sa stretnúť na spoločnej modlitbe posvätného ruženca s ostatnými členmi Živého ruženca,
  • je možnosť prečítať si časopis Ruženec.

Ak by mal niekto záujem stať sa členom Ružencového bratstva a uctievať si Ružencovú Pannu Máriu, môže prísť medzi nás, kde mu budú odovzdané ostatné informácie.

Tešíme sa na nových členov!