Chrámový zbor Laeticia

Chrámový zbor Laetícia vznikol v máji v roku 2003 pri Farskom úrade v Gbeloch. Pomenovanie Laetícia, čo v preklade znamená radosť, navrhol vdp. Karol Chvála, ktorý drží nad ním ochrannú ruku.

Členovia zboru sa stretávajú 2-krát v týždni pri nácviku duchovných piesní v dvoj až trojhlasnej úprave. Umeleckou vedúcou a dirigentkou zboru je pani učiteľka Magda Rafaelisová a hudobný sprievod zabezpečuje Mgr. Katarína Knotková. V súčasnosti má v repertoári asi 25 skladieb (mariánske, veľkonočné, vianočné a duchovné) od svetových (Mozart, Bach) aj slovenských skladateľov (E. Suchoň, M. SCh. Trnavský).

Zbor svojim spevom umocňuje slávnostnú atmosféru pri bohoslužbách slávených počas cirkevných sviatkov, pri príležitosti sviatosti prvého svätého prijímania a sviatosti birmovania, i pri slávnostných svätých omšiach v Dome pokojnej staroby v Gbeloch .

Zloženie zboru: dirigentka Magdaléna Rafaelisová
organistka Mgr. Katarína Knotková

Členovia – soprán: Jana Gogová, Anastázia Eisnerová, Oľga Imrichová, Mária Komorníková, Jana Pavková, Dana Pečková, Anna Poĺachová, Ing, Mária Poláková, Hana Mihalovičová, Jozefa Koričanská, Anežka Vlková, Božena Vyrúbalová
alt: Ing. Ľudmila Činovská, Anna Dvořáková, Zuzana Hyžová, Dagmar Kociňáková, Mgr. Anna Martinkovičová, Dana Papánková, Anna Reháková, Mária Rúsková, Anna Štvrtecká, Jozefa Válková, Emília Žilinková, Oľga Vrbňáková
muži: Peter Macejka, Vladimír Masaryk, Štefan Pecha, Stanislav Švrček, Milan Tomeček, Stanislav Vlk, Ján Zajíček

© foto: Štefan Komorný